Varsinais-Suomi kasvun kärjessä

Jaa kirjoitus:

Varsinais-Suomi oikealle raiteelleVarsinais-Suomen Kokoomuksen ohjelma

Suomi tarvitsee muutosta. Synkkä maailmantilanne vaatii kansainvälisen asemamme päivittämistä. Kotimaassa emme voi jatkaa velkatiellä. Hyvinvointiyhteiskunta vaati jatkuvaa kehittämistä. Suomi kaipaa harkittuja mutta rohkeita uudistuksia.

Kokoomus tahtoo kääntää Suomen oikealle raiteelle!

Käännämme Suomen talouden ja suomalaisten elintason kestävään kasvuun. Lopetamme velaksi elämisen. Teemme Suomesta puhtaan ja edullisen energian suurvallan. Varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Vahvistamme suomalaisten osaamista ja vauhditamme innovaatioita Parannamme suomalaisten hyvinvointia ja ehkäisemme syrjäytymistä.

Varsinais-Suomi koko maan edelläkävijänä

Varsinais-Suomen etu on koko Suomen etu. Uskalletaan pitää puoliamme. Olemme viennin, teollisuuden, koulutuksen, matkailun, kulttuurin ja maatalouden voimanpesä. Suomen synnyinmuistoja on tehty nimenomaan Varsinais-Suomessa. Myös tulevaisuudessa maakuntamme tulee olla rohkea edelläkävijä! Tavoitteena on menestyvä, vauraus, eteenpäin katsova, kasvava ja vastuullinen maakunta, joka tarjoaa asukkailleen turvallisen arjen sekä parhaat mahdollisuudet rakentaa omaa onneaan ja tavoitella unelmia.

Vauras ja menestyvä Varsinais-Suomi

Talous on hyvinvoinnin perusta niin kansakunnalle kuin yksilöille. Euroopan vaikea taloustilanne nostaa hintoja ja on ajanut monet vaikeaan tilanteeseen. Samalla valtiot ja kunnat ovat velkaantuneet hurjaa tahtia. Tarvitaan taloudellinen korjausliike, jotta voimme menestyä. Varsinais-Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä pitää edelleen parantaa. Ihmisten sujuvaa liikkumista ja työllistymismahdollisuuksia tulee kehittää. Yrityksille tulee antaa tilaa ja edellytykset työllistää, menestyä ja kasvaa kannattavasti.

Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Laittaa julkisen talouden tulot ja menot tasapainoon.
 • Laskea Suomen kokonaisveroastetta.
 • Saada 100 000 uutta suomalaista työelämään. Työllisyysaste tulee nostaa 78 prosenttiin vaalikauden aikana.
 • Keventää työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Kevennys rahoitetaan haittaverojen kiristyksellä.
 • Uudistaa suomalaista työelämää ja työmarkkinoita.
 • Tehdä työn tekemisestä aina kannattavaa remontoimalla sosiaaliturvaa.
 • Parantaa julkisen sektorin tuottavuutta ja karsia byrokratiaa.
 • Lisätä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa

Varsinais-Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Vahvistaa kärkialojemme lääketeollisuuden ja meriteollisuuden toimintaedellytyksiä.
 • Vauhdittaa sähköauto- ja akkuteollisuuskeskittymän syntyä ja kasvua Varsinais-Suomessa.
 • Parantaa maataloutemme menestyksen mahdollisuuksia muun muassa keventämällä sääntelykuormaa.
 • Vahvistaa Varsinais-Suomen asemaa ruokateollisuuden keskittymänä. Laadukkaan ja korkeatasoisen kotimaisen ruuan vientiä ulkomaille edesautetaan rakentamalla vahvaa brändiä ja kannustamalla yrittäjiä vientihakuisuuteen.
 • Mahdollistaa vetytalouden kehittymisen Varsinais-Suomessa.
 • Kehittää matkailun vetovoimaa Varsinais-Suomessa.
 • Rakentaa Tunnin junan Turusta Helsinkiin, jotta koko Etelä-Suomi nivoutuu yhdeksi työssäkäynti- ja asiointialueeksi.
 • Käynnistää Varsinais-Suomessa lähijunaliikenteen väleillä Uusikaupunki-Turku-Loimaa-Salo.
 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Rauman välillä (VT 8).
 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Tampereen välillä (VT 9).
 • Parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Turun ja Forssan välillä (VT 10).
 • Toteuttaa Turun kehätien ja koko E18-tien puuttuvat investoinnit
 • Tehdä Saariston rengastiestä turvallisemman ja sujuvamman.
 • Kehittää Turun lentoasemaa voimallisesti, jotta lentämään pääsee useampiin kohteisiin sujuvasti.

Terve ja välittävä Varsinais-Suomi

Hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä on toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikista on pidettävä huolta. Seniorikansalaisten on voitava luottaa hyvään hoivaan. Lääkärille pitää päästä. Viranomaisten pitää puuttua, jos jostakusta ei pidetä perheessä huolta. Rahojen pitää riittää palveluihin myös tulevina vuosikymmeninä. Olemme keskellä historian suurinta sote-palvelujen rakenneuudistusta. Uusi hyvinvointialuemalli ei ole vielä valmis, vaan vaatii korjaussarjaa.

Suomessa ja Varsinais-Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Nopeuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyä muun muassa etävastaanoilla ja muilla digitaalisilla palveluilla.
 • Edistää ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa laajentamalla Kela-korvausta, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia.
 • Hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa myös yrityksiä ja järjestöjä.
 • Lisätä hoitajien määrää panostamalla koulutukseen, työhyvinvointiin ja kansainväliseen rekrytointiin.
 • Panostaa terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn esimerkiksi mielenterveyspalvelujen terapiatakuulla.
 • Turvata jokaiselle ikäihmiselle arvokkaan vanhuuden panostamalla kotihoitoon, omaishoitoon ja ympärivuorokautiseen hoitoon.
 • Helpottaa lapsiperheiden arkea.
 • Kehittää perhevapaita tasa-arvon ja työllisyyden lähtökohdista.
 • Varmistaa palvelujen rahoituksen kestävyyden rahoitusmallia kehittämällä ja tuottavuutta parantamalla.
 • Edistää liikunnan mahdollisuuksia koko Varsinais-Suomessa.

Sivistynyt ja osaava Varsinais-Suomi

Sivistys on suomalaisille tärkeä arvo, ja koulutus työkalu sen tuottamiseksi. Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tärkeimmät keinot myös mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi. Koulutus ja tiede tuottavat myös taloudelle tärkeän osaamisen, kehityksen ja innovaatiot. Kaikilla pitää olla mahdollisuus saada hyvää opetusta päiväkodista korkeakouluun.

Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Nostaa varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumisastetta esimerkiksi toteuttamalla kaksivuotisen esiopetuksen ja kulkemalla kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Laittaa peruskoulun kuntoon panostamalla oppimisen rauhaan ja antamalla opettajien keskittyä opettamiseen.
 • Varmistaa toisen asteen koulutuksen koko ikäluokalle.
 • Kasvattaa korkeakoulutettujen osuutta väestöstä50 prosenttiin 2030 mennessä. Tämä edellyttää korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää lisäämistä ja paikkojen osoittamista sinne, missä osaajista on suurin pula.
 • Vahvistaa tieteen ja tutkimuksen rahoitusta pääomittamalla korkeakouluja miljardilla eurolla.
 • Nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen 4 prosenttiin BKT:sta 2030 mennessä.
 • Lisätä koulutuksen kansainvälisyyttä.Varmistamme korkeakoulutuksesta valmistuneille kahden vuoden oleskeluluvan työnhakua varten. Lisäämme kansainvälisten opiskelijoiden määrään toisella asteella ja varmistamme kielitaidon sekä yhteiskuntaan integroitumisen edellytykset jo nuorena.
 • Vahvistaa kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksiä.

Varsinais-Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Lisätä Varsinais-Suomen korkeakoulujen opinto-aloja ja aloituspaikkoja erityisesti teknisillä aloilla.
 • Lisätä toisen asteen aloituspaikkoja Varsinais-Suomen kunnissa.
 • Kehittää elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistoimintaa ja innovaatiotoimintaa.
 • Laajentaa kansainvälisten lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksia päiväkodista toiselle asteelle.

Riittävä energia ja puhdas Varsinais-Suomi

Ihmisen ja luonnon kestävä suhde on aikamme tärkeimpiä haasteita. Luonto pitää jättää tuleville polville paremmassa kunnossa kuin olemme sen saaneet. Samalla ihmiset tarvitsevat edullista energiaa elämään ja yritystoimintaan. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa pitää olla edelläkävijä. Kestävä talouskasvu on myös valtava mahdollisuus Suomelle, kun koko maailma etsii puhtaita ratkaisuja. Myös Varsinais-Suomessa on paljon tekemistä niin energiamurroksen kuin luonnonsuojelun kanssa. Esimerkiksi Saaristomeri on saastunut ja sen puhdistamisen pitää olla yhteinen tavoite. Luonnonsuojelu on yhteensovitettava maatalouden toimintaedellytysten kanssa – tarvitsemme jatkossakin kotimaista ruokaa.

Suomessa ja Varsinais-Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Varmistaa edullisen sähkön saatavuuden suomalaisille lisäämällä tuotantoa ja uudistamalla sähkömarkkinamallin.
 • Vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta lisäämällä kotimaisen vesi-, aurinko-, tuuli ja biovoiman tuotantoa ja rakentamalla lisää ydinvoimaa.
 • Hillitä ilmastonmuutosta laaja-alaisesti yhteistyössä kuntien, yritysten ja suomalaisten kanssa. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen koskettaa lähes kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Toimien tulee perustua tutkittuun tietoon ja kustannustehokkaisiin keinoihin.
 • Suojella ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta laaja-alaisesti.
 • Parantaa Saaristomeren tilaa laajalla tieteeseen perustuvalla ohjelmalla, josta valtio ottaa vastuun. Tavoitteena on ravinneneutraali Varsinais-Suomi. Se tarkoittaa siirtymistä kokonaan niin kutsuttuun suljettuun kiertoon, jossa kaikki ravinteet, kuten fosfori, otetaan talteen eikä sitä päästetä valumaan Itämereen ja muihin vesistöihin.
 • Tehdä tiivistä yhteistyötä maatalousyrittäjien kanssa siten, että saadaan yhdistettyä kannattava liiketoiminta ja luonnonsuojelu. Paikallisen ruoantuotannon turvaaminen on myös tärkeä huoltovarmuuskysymys.

Turvallinen ja kriisinkestävä Varsinais-Suomi

Suomalaisten turvallisuuden takaaminen on valtion ydintehtävä. Suomalaisia ja Suomen itsenäisyyttä pitää suojella niin ulkoisia kuin sisäisiä uhkia vastaan. Venäjän laiton hyökkäyssota on tuonut synkät ajat Eurooppaan. Suomen pitää aktiivisesti vahvistaa puolustustaan ja kansainvälistä asemaansa. Samalla uusiin sisäisiin turvallisuusuhkiin kuten kyberrikollisuuteen, radikalisoitumiseen ja jengiväkivaltaan pitää pystyä vastaamaan. Turvallisuuden lisääminen on tärkeää myös Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomi on Suomen portti länteen ja Eurooppaan.

Suomessa ja Varsinais-Suomessa Kokoomus tahtoo:

 • Tehdä Suomesta puolustusliitto Naton aktiivisen jäsenmaan. Erilaiset Naton toiminnot, kuten esikunnat tai osaamiskeskukset lisäisivät Suomen turvallisuutta. Varsinais-Suomi on varteenotettava vaihtoehto toiminnoille.
 • Turvata Suomen maanpuolustukselle riittävät resurssit. Haluamme reserville riittävät mahdollisuudet kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisille kouluttautumiseen.
 • Vahvistaa Suomen rajaturvallisuutta esimerkiksi itärajan aidalla ja teknisellä valvonnalla. Varsinais-Suomessa merivartioston toimintaedellytysten varmistaminen on elintärkeää.
 • Vahvistaa kokonaisturvallisuutta ja kansallista kriisinsietokykyä kattavalla viranomaisten, yritysten ja kansalaisten yhteistoiminnalla ja harjoituksilla.
 • Parantaa suomalaisten arjen turvallisuutta ja nostamme poliisien määrää.
 • Torjua nuorten syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä sekä estää Ruotsin tien. Tässä avainasemassa ovat riittävän varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö, asuinalueiden eriytymisen estäminen sekä tietyissä tapauksissa kovemmat rangaistukset.
 • Päivittää turvapaikkapolitiikan ajan tasalle. Suomesta voi hädänalainen saada turvaa, mutta ilman laillista syytä Suomeen ei voi tulla.
 • Toimia aktiivisesti ja ennakoivasti EU:ssa ja edistää vahvaa sekä taloudellisesti kilpailukykyistä unionia. Myös Varsinais-Suomen omien näkökulmien edistäminen suoraan EU-tasolla on tärkeää.
 • Laittaa huoltovarmuudelle tärkeät infrayhteydet Varsinais-Suomessa kuntoon. Näihin kuuluu esimerkiksi satamien toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen.
 • Panostaa kyberrikollisuuden torjuntaan ja auttaa suomalaisia ja yrityksiä suojautumaan digiajan uhilta. Varoitamme suomalaisia myös esimerkiksi kiinalaisen teknologian vaaroista.
 • Tunnustaa Varsinais-Suomen erityisen strategisen tärkeyden Suomen huoltovarmuudelle ja Ahvenanmaan turvallisuudelle sekä edistää läntisen geostrategisen sijainnin täysimittaista hyödyntämistä.