Vahva Suomi kuuluu vahvaan länteen

Jaa kirjoitus:

Valtion ydintehtävä on pitää huolta kansakunnan turvallisuudesta. Nykyään itsenäisyys pitää sisällään myös kansainvälisistä vaikutusmahdollisuuksista huolehtimisen ja länsimaisten arvojen puolustamisen. Isänmaallisuuteen kuuluu tänä päivänä myös kansainvälisyys ja eurooppalaisuus. Suomen tulee olla vastuullinen ja aktiivinen kansainvälinen toimija.

Suomen on oltava riittävän vahva pitämään huoli itsestään. Se tarkoittaa kotipesän pitämistä kunnossa. Energia- ja muuta huoltovarmuutta on parannettava. Maanpuolustuksen resurssit on turvattava. Kyberturvallisuuteen on panostettava vahvasti. Maailman digitalisoituessa valitettavasti myös tulevaisuuden sodat ja rikollisuus tulevat olemaan digitaalisia. Tietoturvallisuusosaamiseen on panostettava koko yhteiskunnassa. Vahva maanpuolustustahto, yleinen asevelvollisuus ja kehittyvä vapaaehtoinen maanpuolustustyö tarjoavat hyvät eväät uskottavan puolustuksen kehittämiselle myös tulevaisuudessa. Erityisesti vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä on suuri potentiaali.

Suomen etu on myös vahva Euroopan Unioni. EU ei ole ollut riittävän vahva esimerkiksi Ukrainan kriisin ratkaisussa. Sen tulee katsoa peiliin ja päivittää päätöksentekomenettelyjään. Ulkopoliittinen vahvuus kumpuaa taloudellisesta ja teknologisesta vahvuudesta. EU:n tulee parantaa kilpailukykyään muun muassa tiivistämällä sisämarkkinoita. Jäsenmaiden on laitettava julkiset taloutensa kuntoon.

Nato on länsimaisten oikeusvaltioiden ja demokratioiden puolustusliitto. Suomen tulisi liittyä siihen. Jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta, kun saisimme maailman mahtavimpien asevoimien turvatakuut sekä selkeyttäisi Suomen kansainvälistä asemaa osana länsiyhteisöä. Hyvät ja toimivat suhteet Venäjään ovat edelleen tärkeitä, mutta eivät saa johtaa Suomen ydinperiaatteista tinkimiseen. Venäjän viimeaikaista ulkopolitiikkaa ei voi hyväksyä. Sen sijaan taloudellinen toimeliaisuus venäläisten ihmisten ja yritysten kanssa on tärkeää, ja sitä pitää lisätä.

 

Miten Suomen turvallisuutta voidaan vahvistaa?

  1. Turvataan maanpuolustuksen riittävät resurssit lisäämällä puolustusmäärärahoja 50 miljoonaa vuodessa 150 miljoonaan saakka sekä indeksikorotuksin vuoden 2012 puolustusselonteon mukaisesti.
  2. Liitytään Natoon.
  3. Annetaan lisää vastuuta vapaaehtoiselle maanpuolustukselle muun muassa siirtämällä tavanomaisia kertausharjoituksia vapaaehtoisten kouluttajien koulutettavaksi.
  4. Vahvistetaan Euroopan Unionin päätöksentekoa ja varmistetaan Unionin ulkopolitiikalle riittävät resurssit.
  5. Parannetaan EU:n kilpailukykyä vahvistamalla sisämarkkinoiden toimintaa niin ihmisten, tavaroiden kuin palvelujenkin liikkuvuuden osalta.
  6. Jatketaan aktiivista ja vastuullista globaalia kehityspolitiikkaa. Uskalletaan puhua oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta.
  7. Vahvistetaan yhteiskunnan valmiuksia vastata hybridisodankäyntiin lisäämällä tietoisuutta, päivittämällä lainsäädäntöä ja laajamittaisilla eri toimijoiden yhteisharjoituksilla.