Suomessa tarvitaan välittömästi kasvupolitiikkaa

Jaa kirjoitus:

Menestyvä kansantalous on hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys ja kaiken muun politiikan lähtökohta. Tämän vuoksi parempi talouspolitiikka on varsinkin tällä hetkellä tärkein poliittinen tavoitteeni.

Suomi käy läpi pisintä rauhan ajan laskukauttaan 150 vuoteen. Kokonaistuotanto on noin vuoden 2006 tasolla – henkeä kohden jopa 2005 tasolla. Kaikki kasvuennusteet näyttävät näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen kituliasta, noin 1 % talouskasvua. Tällainen kasvunäkymä ei yksinkertaisesti riitä siihen, että Suomi pysyisi maailman kärkimaiden joukossa. Tällaiseen kasvunäkymään emme saa tyytyä. Heikko kasvu rapauttaa julkisen sektorin rahoituksen ja nostaa työttömyyttä.

Laskukausien kesto - Aika vuosissa, jolloin aiempi kokonaistuotannon taso saavutettiin.
Laskukausien kesto – Aika vuosissa, jolloin aiempi kokonaistuotannon taso saavutettiin.

 

Heikko talouskasvu johtuu monista tekijöistä.  Suomi on menettänyt kansainvälistä hintakilpailukykyään suhteessa kilpailijamaihin. Työmarkkinamme ovat liian jäykät, sääntelyä on liikaa ja verotus liian korkea. Päätöksenteko on ollut poukkoilevaa. Kaikki nämä johtavat siihen, että Suomeen ei haluta investoida. Kaikki nämä ongelmat tulee ratkaista, jotta kasvu käynnistyy.

Talouskasvu on käynnistettävä kertashokilla heti vaalikauden alussa. Näin investoinnit lähtevät liikkeelle. Riittävät toimenpiteet palauttavat uskon tulevaisuuden vaurastuvaan Suomeen.

Pitkällä aikavälillä Suomen taloudellisen ja muun menestyksen määrittävät tänne kertyvä pääoma, kehittyvät ja vahvat instituutiot sekä ennen kaikkea kansakuntamme osaaminen. Pääomaa kertyy talouskasvun ja viennin kautta. Instituutioihin ja osaamiseen palataan myöhemmin tässä ohjelmassa.

 Talouskasvun käynnistävät välittömät toimenpiteet

  1. Tehdään kerralla kaikki vaikeatkin talouspoliittiset päätökset hallituskauden alussa.
  2. Edesautetaan vähintään kahden vuoden maltillisen palkkaratkaisun syntyä Suomen kansainvälisen hintakilpailukyvyn parantamiseksi. Ratkaisuun yhdistetään noin 1 mrd tuloveroale kaikissa tuloluokissa.
  3. Helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja lisätään vipinää talouteen. Annetaan sukupolvenvaihdoksiin määräaikainen 5 %-yksikön perintöveroale nykyisten huojennusten lisäksi.
  4. Laitetaan investointiympäristö kuntoon. Otetaan yritysvaikutusten arviointi lainsäädäntöön, nopeutetaan lupaprosesseja muun muassa viranomaisen valitusoikeutta rajaamalla, ennakkomenettelyllä ja käsittelytakuulla ja tehdään päätöksenteosta ennakoitavaa. Hallitusohjelmassa tulee sitoutua siihen, että yritysten kokonaiskustannustaakkaa ei lisätä.
  5. Toteutetaan kasvuun kannustava yritysverouudistus, jolla kuljetaan kohti Viron veromallia. Sitoudutaan laskemaan yhteisöveroa 0,5 % vuodessa tasaisesti ja luodaan Ruotsin mallin mukainen varausjärjestelmä, jossa 30 % tuloksesta on mahdollista varata investointiin 5 vuoden ajaksi.
  6. Karsitaan yritystoiminnalle haitallinen sääntely minimiin, kuitenkaan vaarantamatta luontoa ja terveyttä.
  7. Laaditaan erillinen, kevennetty sääntelykehys mikroyrityksille (alle 10 työntekijää) ja pienyrityksille (alle 50 työntekijää). Näin tehdään yritystoiminnan aloittamisesta ja kasvattamisesta mahdollisimman vaivatonta.
  8. Lisätään kilpailua markkinoilla purkamalla muun muassa Alkon ja VR:n monopolit sekä vapauttamalla elintarvikealan, apteekkien ja taksien kilpailua. Listataan sopivassa markkinatilanteessa valtion ei-strategiset yhtiöt pörssiin.

Näiden välittömien kasvutoimien jälkeen Suomen kasvupotentiaalia on pysyvästi vahvistettava lisäämällä talouden dynamiikkaa. Tästä lisää muissa kirjoituksissani.