Velaksi elämisen on loputtava

Jaa kirjoitus:

Suomen julkinen sektori eli valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot elävät pysyvästi yli varojensa jopa 8-12 miljardia vuosittain. Näin ei voi jatkua. Ennen pitkään kestämättömänä jatkunut kehitys johtaa hallitsemattomaan palvelujen alasajoon.

Talouskasvu on välttämätöntä julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi, mutta se ei yksin riitä. Samanaikaisesti talouden kasvusta huolehtimisen kanssa tulee sopeuttaa julkisia menoja eli arvioida uudelleen tehtäviä sekä tehostaa julkista palveluntuotantoa. Tarvitsemme parempaa johtamista ja uusia työkaluja. On uskallettava priorisoida menoja siten, että tulot riittävät kattamaan ne myös pitkällä aikavälillä. Velkaa pitää myös alkaa maksaa takaisin.

Elintärkeiden peruspalvelujen eli koulutuksen ja terveydenhuollon turvaaminen on lähivuosikymmenien kriittisin haaste. Ikääntyminen aiheuttaa palveluihin valtavan paineen 2020- ja 2030-luvuilla. Tähän tulee valmistautua jo nyt. Tämä edellyttää uusia tapoja tuottaa näitä palveluja. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee käyttää enemmän yksityisiä tuottajia. Digitalisaatiosta ja uudesta teknologiasta tulee ottaa kaikki hyöty ennakkoluulottomasti irti.

Julkisen talouden tervehdyttämiseen ja hyvinvointipalvelujen rahoituksen turvaamiseen tarvittavat toimenpiteet

  1. Tasapainotetaan julkisen sektorin tulot ja menot. Karsitaan valtion menoja 5 mrd ja kuntien tehtäviä 2 mrd edestä. Sopeutus jaksotetaan suhdannetilanne huomioiden, mutta päätökset tehdään heti vaalikauden alussa.
  2. Lasketaan valtion velkasuhde 40 prosenttiin kokonaistuotannosta.
  3. Kun velkasuhde on 40 prosenttia, otetaan käyttöön Sveitsin mallin mukainen velkavaaka, mikä estää ylivelkaantumisen tulevaisuudessa. Vaaka kirjataan perustuslakiin ja siitä voi poiketa vain poikkeusoloissa 2/3 enemmistöllä.
  4. Lisätään julkisen sektorin tuottavuutta ottamalla käyttöön vahva, kannustava tulosjohtaminen kunnissa ja sote-alueilla. Otetaan kunnissa käyttöön pormestarimalli.
  5. Lisätään valinnanvapautta ja tehostetaan sote-palvelujen tuotantoa raha seuraa potilasta –mallilla.
  6. Tehdään digitalisaatiosta ja teknologiasta sote-palvelujen tehostaja muun muassa parantamalla etälääkäripalveluita ja kehittämällä terveyskioski-toimintatapoja.