Järkevää vihreyttä – edistyksellistä energiapolitiikkaa

Jaa kirjoitus:

amazing-sun-shadow-wallpaper-38226-39101-hd-wallpapers

Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde on eräs aikamme suurimpia kysymyksiä. Maailma tulee jättää tuleville polville paremmassa kunnossa kuin sen saimme. Globaalissa mittakaavassa tämä näyttää lähes mahdottomalta tehtävältä. Suomen osuus esimerkiksi maailman kasvihuonepäästöistä on pieni, mutta meidän on hoidettava oma osuutemme. Parhaiten Suomi voi osallistua ympäristönsuojeluun kehittämällä teknologiaa, joka kaupallistetaan ja jota käytetään ympäri maailman. Samalla saadaan kaivattua kasvua. Teollinen tuotanto Suomessa on ekoteko, koska tuotantomme on maailman puhtaimpiin kuuluvia, joten teollisuutta kannattaa pitää Suomessa mahdollisimman paljon.

Ilmastonmuutos on ympäristöhaasteista suurin. Sen torjuminen edellyttää laajaa energiapalettia, joka nojaa paranevaan energiatehokkuuteen ja älykkäisiin energiajärjestelmiin, lisääntyvään bioenergian käyttöön, aurinkoenergiaan, tuulivoimaan ja pitkälti ydinvoimaan. Vaikka ydinvoima ei ole ongelmatonta, on se Suomessa turvallista ja ennen kaikkea päästötöntä. Energia- ja ympäristöpolitiikassa käytännönläheinen ajattelu toimii.

 

Miten tehdään edistyksellistä energiapolitiikkaa?

  1. Tehdään Suomesta lähes hiilineutraali maa vuoteen 2050 mennessä. Tähän otetaan kaikki keinot käyttöön ajamatta suomalaista teollisuutta ulos maasta. Tämä edellyttää merkittävää ydinvoiman lisärakentamista.
  2. Lisätään aurinkovoimaa merkittävästi esimerkiksi verokannustimilla ja sääntelyn purkamisella.
  3. Varmistetaan lainsäädännöllä älykkäiden energiajärjestelmien ja toimivien energian pienmarkkinoiden edistyminen.
  4. Otetaan käyttöön energiatehokkuusremontteihin voimakkaat kannustimet, esimerkiksi laajennetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöille.
  5. Jatketaan ympäristöystävällisyyteen kannustavia veroratkaisuja, eli verotetaan saastuttamisesta ja luonnonvarojen kuluttamisesta enemmän.