Ympäristövastuuta ja energiajärjestelmän remontti

Jaa kirjoitus:

Ihmisen ja ympäristön kestävä suhde on aikamme suurimpia kysymyksiä. Olen viheroikeistolainen. Meillä ei ole oikeutta pilata ainutkertaista maailmaamme. Luontoa on suojeltava. Suomi ei tietenkään yksin ratkaise ilmastonmuutosta, mutta meidän tulee tehdä oma osamme. Lisäksi voimme näyttää kehitysmaille, että vauraus ja päästöttömyys ovat yhdistettävissä.

Energiapolitiikan tulee olla edistyksellistä mutta realistista. Vaikka yksilön valinnat ovat tärkeitä, maailma ei pelastu elämäntavoilla tai syyllistämällä ihmisiä vaan teollisen mittakaavan ratkaisuilla. Tässä realismin määrässä on vihervasemmiston ja viheroikeiston merkittävin ero. Sähkön pitää olla päästötöntä mutta edullista.

Parhaiten Suomi voi osallistua ympäristönsuojeluun kehittämällä teknologiaa, joka kaupallistetaan ja jota käytetään ympäri maailman. Samalla saadaan kaivattua kasvua. Teollinen tuotanto Suomessa on ekoteko, koska tuotantomme on maailman puhtaimpiin kuuluvia, joten teollisuutta kannattaa pitää Suomessa mahdollisimman paljon.

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää laajaa energiapalettia, joka nojaa paranevaan energiatehokkuuteen ja älykkäisiin energiajärjestelmiin, bioenergian käyttöön, aurinkoenergiaan, tuulivoimaan ja ydinvoimaan. Vaikka ydinvoima ei ole ongelmatonta, on se Suomessa turvallista ja ennen kaikkea päästötöntä. Energia- ja ympäristöpolitiikassa käytännönläheinen ajattelu toimii.

Edistyksellisen energia- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteitä

  • Tehdään Suomesta lähes hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Tähän otetaan kaikki keinot käyttöön ajamatta suomalaista teollisuutta ulos maasta.
  • Lisätään aurinkovoimaa merkittävästi esimerkiksi verokannustimilla ja sääntelyn purkamisella.
  • Varmistetaan lainsäädännöllä älykkäiden energiajärjestelmien ja toimivien energian pienmarkkinoiden edistyminen.
  • Otetaan käyttöön energiatehokkuusremontteihin voimakkaat kannustimet, esimerkiksi laajennetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöille.
  • Jatketaan ympäristöystävällisyyteen kannustavia veroratkaisuja.
  • Tuetaan voimakkaasti liikenteen sähköistymistä muun muassa verotuksen keinoin ja pysäköintieduilla. Edellytetään, että joukkoliikenne sähköistetään nopeutetulla aikataululla.
  • Edistetään energiatehokasta rakentamista asumisen päästökuorman vähentämiseksi.
  • Lisätään hiilinieluja kansallisella biomassaohjelmalla.