Kotipesä kuntoon, Suomi Natoon ja tuki Ukrainalle

Jaa kirjoitus:

Julkaistu Turun Sanomissa 6.3.2022

Sota on hirvittävää ja hyökkäyssota on väärin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilanne on pysyvästi ja merkittävällä tavalla muuttunut.

Suomen tulee välittömästi nostaa turvallisuus ensiarvoiseksi päätöksenteon kehykseksi. Tällä hetkellä ei ole mitään tärkeämpää, kuin turvata itsenäisyytemme myös tulevaisuudessa.

Kotipesän täytyy olla kunnossa. Suomen pitää olla vahva. Paras tae itsenäisyyden turvaamiseen on pitää oma yhteiskuntamme niin väkevänä, että se kestää kaiken häirinnän ja aggression – manipuloinnista täysimittaiseen sotaan.

On tärkeää muistaa, että itsenäisyyden menetys ei tarkoita ainoastaan miehitystä – sellaista, jota vastaan Suomi taisteli 1939–1945 ja jota vastaan Ukraina taistelee nyt. Itsenäisyyden kaventaminen voi tarkoittaa myös painostamista, uhkailua, häirintää tai estämistä. Nämä uhat ovat paljon lähempänä kuin laajamittainen sota – ja niitäkin pitää pystyä vastustamaan.

Nykysodankäynti on hybridisotaa, joka tunkeutuu kaikkiin mahdollisiin yhteiskunnan heikkoihin kohtiin. Turvallisuus taas on entistä selvemmin kokonaisuus, jonka vahvuuden määrittää yhteiskunnan heikoin lenkki.

Vahva pitää olla kautta linjan. Se tarkoittaa riittävää sotilaallista suorituskykyä, huoltovarmuutta, monipuolista energiajärjestelmää, kyberkestävyyttä, propagandan vastustuskykyä, kattavaa tiedustelua, hallinnon toimivuutta, kansalaisten turvallisuusosaamista sekä kestävää julkista taloutta.

Velkainen ja hajanainen maa on helppo saattaa polvilleen.

Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, suojelupoliisin ja poliisin resursseja on lisättävä. Lisäksi tulee hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustustyötä reserviläisten kehittämisessä.

Fossiilisesta tuontienergiasta pitää pikaisesti pyristellä eroon. Kyberturvallisuuteen on panostettava rajusti ja keskeiset järjestelmät testattava hyökkäyksiä vastaan. Tietoturvallisuudesta pitää tehdä kansalaistaito.

Vahva Suomi kuuluu vahvaan länteen. Venäjän häikäilemättömän hyökkäyksen jälkeen on selvää, ettei ole mitään välimaastoa väkivaltaisten autokratioiden ja kansainvälistä oikeutta kunnioittavien maiden välillä.

Vahvuus tarkoittaa myös sitoutuneita ja riittävän vahvoja liittolaisia. Meillä ei ole varaa jäädä yksin. Suomen on liityttävä Natoon viipymättä. Suomalaiset tulevat aina puolustamaan Suomea, mutta kriisissä tarvitsemme vääjäämättä apua.

Naton lisäksi vahva Euroopan unioni on isänmaan etu. Suomen tulee jatkaa myös aktiivista ja vastuullista globaalia kehityspolitiikkaa. Uskalletaan puhua oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta ympäri maailman, osana vahvaa Eurooppaa. Esimerkiksi Afrikan ei pidä antaa luisua Kiinan taskuun globaalissa järjestyksessä.

Ukraina ansaitsee tällä hetkellä kaiken tuen. Se on myös Suomen etu. Jos Venäjä ei maksa kallista hintaa sodasta, mitä onkaan edessä seuraavaksi?

Ukrainassa tarvitaan humanitaarista apua kipeästi. Suomen ase- ja materiaaliapua Ukrainaan pitää myös jatkaa ja laajentaa. Ukrainalaiset taistelevat koko Euroopan vapauden ja koskemattomuuden puolesta tällä hetkellä.

Itsenäisyyden ytimessä on ennen kaikkea tahto. Vahva maanpuolustustahto, yleinen asevelvollisuus ja kehittyvä vapaaehtoinen maanpuolustustyö tarjoavat hyvät eväät uskottavan puolustuksen kehittämiselle myös tulevaisuudessa. Sellainen yhteiskunta, joka ei tahdo puolustautua, ei tietenkään sitä tehokkaasti tee. Maanpuolustustahtoa on vaalittava.

Suomen tulee aina pitää huolta, että suomalaiset päättävät maamme tulevaisuudesta. Se ei tarkoita sitä, että meidän ei kannattaisi tehdä laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Itsenäisyys on myös vapautta valita liittolaisensa. Mutta meidän suomalaisten tulee tehdä omat valintamme. Paras tae itsenäisyydestä on pitää kotipesä kunnossa, Suomi vahvana.

VILLE VALKONEN

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomus