Ei maakuntaverolle – ei työn verotuksen kiristämiselle

Jaa kirjoitus:

Suomi on verokarhun paratiisi. Vuonna 2019 veroasteemme oli OECD-maiden seitsemänneksi korkein. Myös työn verotus on Suomessa huippukireää.

Nyt keskustavihervasemmistohallituksessa kaavaillaan uutta verotuksen tasoa, maakuntaveroa. Asiantuntijakomitea istui ja totesi, että maakuntaveroa ei kannata toteuttaa. Silti osa puolueista ajaa sitä. Verotusoikeutta suunnitellaan maakunnille/hyvinvointialueille, jotka tulevaisuudessa huolehtisivat sote-palveluista.

Verotus on tärkeimpiä politiikan alueita. Se koskettaa kaikkia ja vaikuttaa koko taloutemme suorituskykyyn. Verotus vaikuttaa siihen, mitä palkasta jää käteen, mitä kannattaa tuottaa ja mitä ostetaan. Siksi ei ole yhdentekevää, kenellä kaikilla verotusoikeus on.

Maakuntavero tarkoittaisi, että veropäätöksiä tekisi Suomessa valtio, maakunnat/hyvinvointialueet ja kunnat. Kuten kunnallisverokin, maakuntavero kohdistuisi ansiotuloihin – eli työhön. Näin työn verotukseen ladattaisiin roimasti lisää painetta. Olisi hölmöä sitoa työn verotus suoraan sote-menojen kasvuun. Olisi lähes varmaa, että työn verotus kiristyy.

Maakuntien rahoitus tulee olla valtiolla, joka pystyy käyttämään rahoitukseen myös esimerkiksi haitta- ja kulutusveroja. Rahoitetaan terveys- ja sosiaalipalveluja mieluummin esimerkiksi verottamalla saastuttamista kuin verottamalla työntekoa.

Maakuntavero on erittäin huono idea muistakin syistä. Ensinnäkin maakuntien tehokkuuden ohjaaminen vaikeutuisi. Sote-menojen kustannusten hallinta on koko Suomen tulevaisuuden kannalta oleellinen kysymys. Kestävyysvaje ei taitu ilman tiukkaa johtamista. Jos maakunnat voisivat aina itsenäisesti korottaa veroja, olisi se valitettavan usein helpompi vaihtoehto kuin aito toiminnan kehittäminen. Parempi on pitää valtiovarainministeriö vastuullisena tahona, jolle maakunnat joutuvat perustelemaan kulukehitystään.

Toiseksi verotuksen kokonaisuuden hallinta vaikeutuisi. Päätösvalta pirstoutuisi kolmelle tasolle. Tämä haittaisi verotuksen kehittämistä kaikki verolajit huomioon ottaen. Esimerkiksi verotuksen painopisteen siirto pois työn verotuksesta kohti haittojen ja saastuttamisen veroja vaikeutuisi.

Kolmanneksi maakuntaveron tasaukset piilottaisivat todelliset rahavirrat. Varsinkin kun maakuntia nyt suunnitellaan liian monia, olisivat monet niistä käytännössä kyvyttömiä rahoittamaan itsensä. Rahoitukseen olisi siis rakennettava monimutkainen tasausjärjestelmä. Kuten nykyinen kunnallisveron tasausjärjestelmä, maakuntienkin osalta se piilottaisi oikeat rahavirrat ja tekisi järjestelmästä monimutkaisen. Vastuut hämärtyisivät. Valtion rahoitus taas on avointa: tiedettäisiin tarkalleen, kuinka paljon rahaa mihinkin maakuntaan menee. Läpinäkyvyys ja avoimuus parantavat järjestelmän tehokkuutta, hyväksyttävyyttä ja arvioitavuutta.

Kokoomus ei hyväksy maakuntaveroa. Suomi ei tarvitse lisää veroja eikä varsinkaan verottajia. Sote-palvelut kannattaa rahoittaa kuntien tai valtion toimesta. Työstä ja yrittämisestä pitää palkita, ei rangaista. Verotuksen painopistettä pitää siirtää voimakkaasti pois työn ja yrittämisen verotuksesta kohti saastuttamisen ja haittojen verotusta.

Ville Valkonen

Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja

Puoluehallituksen jäsen

Kaupunginvaltuutettu, Turku