Kapitalismi kannattaa – sijoitussäästötili olisi hyödyksi Suomelle

Jaa kirjoitus:

Kapitalismi kannattaa. Tämä pätee niin yksilöihin kuin koko kansakuntaan. Markkinatalous ja siihen kiinteästi liittyvä kapitalismi ovat parhaita hyvinvoinnin sampoja, joita ihmiskunta on kehittänyt. Raha ei ole elämän tarkoitus eikä raha tuo onnea – mutta ei sitä rahattomuuskaan tuo, päinvastoin. Vauraus on turvaa ja vapautta. Jokaisella palkansaajalla on mahdollisuus vaurastua, eli parantaa omaa taloudellista asemaansa säästämällä ja sijoittamalla. Nykyään esimerkiksi arvopapereihin pääsee kustannustehokkaasti sijoittamaan muutamalla kympillä kuukaudessa.

Tällä hetkellä arvopaperisijoittaminen ei Suomessa ole veroneutraalia, vaan rahastoilla, eräillä vakuutustuotteilla ja kapitalisaatiosopimuksilla on veroetu suhteessa suoriin osakesijoituksiin. Onneksi valtiovarainministeriössä on jo jonkun aikaa selvitetty myös osakkeiden saattamista verotuksellisesti samanarvoiseen asemaan rahastojen kanssa niin kutsutun sijoitussäästötilin tai osakesäästötilin avulla. Siinä verokohtelu olisi todennäköisesti samanlainen kuin rahastoissa, eli tilin sisällä voisi tehdä sijoituspäätöksiä, mutta veroja maksettaisiin vasta varoja nostettaessa. Tänään valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi tavoittelevansa tilin toteuttamista.

Sijoitussäästötili tekisi suorasta osakesijoittamisesta houkuttelevampaa. Tämän takia uskon, että se yleisesti lisäisi kiinnostusta osakesäästämistä ja talouden ilmiöitä kohtaan. Tästä hyötyisi koko Suomi. Maassamme on nimittäin huutava tarve arkipäivän talousosaamiselle. Esimerkiksi nuorista suurin osa tahtoisikin lisää talousopetusta kouluihin. Sijoitussäästötili noudattaisi myös hyvän verotuksen periaatteita, koska sen jälkeen eri sijoitusmuodot olisivat tasavertaisemmassa asemassa. Verohyöty kohdistuisi nimenomaan piensijoittajille, eli suomalaisille palkansaajille, jotka säästävät arvopapereihin.

Tavoite on hyvinvoiva yhteiskunta. Hyvinvoinnin edellytys on korkea elintaso. Elintason määrittää talouskasvu. Talouskasvun ainoat kestävät lähteet ovat teknologian kehitys, inhimillisen pääoman kasvu eli parempi osaaminen sekä (reaali)pääoman kertyminen. Reaalipääoman kertymisen pitkällä aikavälillä määrittää säästämisaste. Tuottava säästäminen eli sijoittaminen kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi ja kiinnostavaksi. Verotuksen esteet omaehtoiselle säästämiselle kannattaa purkaa. Vauras yhteiskunta voi paremmin kuin köyhä. Annetaan suomalaisille yksi lisämahdollisuus vaurastua!

Ville Valkonen