Isänmaan turvallisuus on kokonaisuus

Jaa kirjoitus:

Ukrainan sota ja sitä seurannut kiristynyt kansainvälinen tilanne ovat nostaneet turvallisuuden yleiseksi puheenaiheeksi. Keskustelu liikkuu kuitenkin ylätasolla: puhumme lännen ja idän suhteista, Natosta ja Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Suomen kaltaisen pienen valtion ulkoinen turvallisuus riippuu tietenkin aina suuremmista voimista. Tästä huolimatta turvallisuuden kulmakivi on kotipesän pitäminen kunnossa. Tästä ei ole keskusteltu tarpeeksi.

Kotipesän pitäminen kunnossa tarkoittaa kaikkien yhteiskunnan osien tasapainoa ja sisäistä väkevyyttä. Tähän kuuluvat asiat huoltovarmuudesta sotilaalliseen suorituskykyyn, mutta myös esimerkiksi sosiaalinen yhtenäisyys ja tiedonvälityksen toimivuus. Sisäisesti vahva yhteiskunta on paras puolustus mitä tahansa ulkoista uhkaa vastaan. Kaikkia yhteiskunnan osia voidaan vahvistaa omin toimin.

Esimerkiksi huoltovarmuutta tulee parantaa monin keinoin. Lisätään energiaomavaraisuutta. Panostetaan tietoverkkojen ja infrastruktuurin laatuun ja turvallisuuteen alusta alkaen. Pidetään huoli ruoantuotannon edellytyksistä. Sotilaallista suorituskykyä tulee parantaa nostamalla puolustusmäärärahoja. Lisäksi tulee hyödyntää vapaaehtoista maanpuolustustyötä reservin kehittämisessä. Kyberturvallisuuteen tulee panostaa hyödyntämällä siviiliammatikseen alalla työskentelevien ammattitaitoa. Maanpuolustustahtoa ja yhteiskunnan sosiaalista vahvuutta tulee parantaa kehittämällä asevelvollisuutta ja lisäämällä kaikkeen koulutukseen turvallisuusopintoja. Suomen tulee lisäksi kehittää kansalaisten valmiuksia tunnistaa ja reagoida informaatiosodankäyntiin.

Turvallisuuteen kuuluu näiden lisäksi lukemattomia muita asioita. Nykysodankäynti on hybridisotaa, joka tunkeutuu kaikkiin mahdollisiin yhteiskunnan heikkoihin kohtiin. Turvallisuus taas on entistä selvemmin kokonaisuus, jonka vahvuuden määrittää yhteiskunnan heikoin lenkki. Sotilaallisesti vahva maa on heikko, jos kotirintama pettää. Pidetään kotipesä kauttaaltaan kunnossa.