Turusta Suomen talousosaamisen pääkaupunki

Raha ei tuo onnea – mutta se tuo turvallisuutta ja vapautta, eli mahdollisuuksia rakentaa onnellista elämää. Talousosaaminen on elämän tärkeitä perustaitoja. Jos oma talous pettää pahasti, on muukin hyvinvointi uhattuna. Pahimmillaan rahaongelmat pilaavat myös läheisten elämän. Parhaimmillaan hyvin hoidettu talous tuo mielenrauhaa ja tilaa unelmille.

Kokonaisvaltaisen talousosaamisen voi jakaa arjen rahankäyttötaitoihin, oman talouden suunnitteluun ja varautumiseen, hallittuun luotonottoon, säästämistaitoihin sekä sijoittamisen, omistamisen ja vakuuttamiseen osaamiseen. Jokaisessa näistä voi aina kehittyä. Perustaidot kannattaisi hallita kaikista.

Esimerkiksi ylivelkaantuminen on satoja tuhansia koskettava ilmiö. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Se vaikeuttaa elämää eri tavoin. Esimerkiksi vuokra-asunnon saaminen hankaloituu. Jos päätyy ulosottoon, ei työtä välttämättä kannata ottaa vastaan lainkaan, kun ulosotto vie lisätulot. Edessä voi olla lohduton kierre, joka nujertaa ihmisen ja vie toivon paremmasta. Näin ei saisi tapahtua kenellekään.

Vaikka käyttötalous olisi hallinnassa, saattaa säästäminen ja varsinkin tuottava sijoittaminen tuottaa vaikeuksia. Rahaa makuutetaan tilillä, eikä välttämättä varauduta tulevaisuuteen riittävästi. Pienelläkin summalla sijoittaminen kannattaa, koska siinä pääsee osalliseksi talouskasvun hedelmistä. Nykyään löytyy rahastoja, joihin sijoittaminen on fiksua jo parilla kympillä kuussa.

Suomen Pankin tekemä ehdotus talousosaamisen strategiaksi tähtää siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Tämä on erinomainen tavoite! Yksilöiden talousosaaminen tarkoittaa yhteenlaskettuna koko kansakunnan talousosaamista. Vahva talous on myös kansakunnalle hyvinvoinnin perusta, oli kyse sitten vaikkapa koulutuksen, poliisin, terveydenhuollon tai eläkkeiden rahoituksesta.

Talousosaamista voi hankkia läpi elämän. Erityisen tärkeää on antaa nuorille riittävä perusta, mutta rahataitojaan voi kehittää oli minkä ikäinen tahansa. Lapsuudessa varhaiskasvatus, kerhot, koulu ja harrastukset ovat avainasemassa. Aikuisuudessa oppia voi saada sosiaalitoimistosta, Kelalta, oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta, kirjastoista, kansalaisopistoista, korkeakouluista, taloustapahtumista, järjestöiltä ja työpaikoilta. Eläkeiässä keskeiseen rooliin nousevat lisäksi työeläkeyhtiöt ja taloudenhoitoon liittyvien teknologisten taitojen kehittäminen, jotta esimerkiksi uudet maksujärjestelmät ja verkkopankit tulevat tutuksi. Internetistä löytyy laadukasta, ilmaista materiaalia kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille.

Erityisesti taloushaasteissa painiville on tarjottava aktiivisesti apua ja oppia. Laaja-alainen yhteistyö on tärkeää. Kaupungin, muiden viranomaisten, järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten, pankkien ja työpaikkojen mukanaolo on tärkeää. Myös medialla on keskeinen vastuu talousosaamisen edistämisessä. Rahasta ja omasta taloudesta tulee keskustella myös julkisesti, monipuolisesti.

Hieno esimerkki yhteistyöstä on Turussakin maaliskuun alussa käynnistynyt Talousneuvola, jossa palvelee ulosoton asiantuntija, talous- ja velkaneuvoja, asumisneuvoja, Kelan virkailija ja diakoniatyöntekijä.

Rahasta puhumisen ei tarvitse olla mitään koukeroista sijoituskieltä, vaan ihan perusasioiden läpikäyntiä ja erilaisten näkökulmien esiin nostoa. Tehdään toisillemme palvelus ja puhutaan rahasta, säästämisestä ja sijoittamisesta ilman ennakkoluuloja. Esimerkiksi verotus, asuntolainat, kuukausisäästäminen, sijoittamisen perusteet, kulutusluottojen korot ja eläkejärjestelmä ovat aiheita, joiden ymmärtämisestä on kaikille hyötyä.

Heitän kaikille meille haasteen: tehdään Turusta Suomen talousosaamisen pääkaupunki!

Ville Valkonen

Kaupunginvaltuutettu (kok)

Menestyvä Turku

Olen ehdolla kuntavaaleissa Turussa, koska tahdon rakentaa kokoaan suurempaa Turkua.

Turun tulee olla kaupunki, josta voi olla ylpeä! Sellaiseen Turkuun halutaan muuttaa ja sinne halutaan ja voidaan jäädä. Sellaisessa Turussa on hyvä elää, opiskella, tehdä töitä, yrittää ja nauttia elämästä. Sellainen Turku osallistuu myös Suomen ongelmien ratkaisemiseen – ja myös maailman.

Turku on vetovoimainen kaupunki. Selviämme myös koronasta. Turun taloudessa on kuitenkin paljon tekemistä ja nousun eteen on työskenneltävä kovasti! Työpaikkoja ja kasvuyrityksiä tarvitaan lisää. Koulutus on kaukana maan kärjestä. Vanhat keinot eivät riitä. Pitää uskaltaa mennä eteenpäin ja ajatella isosti. Turku voi olla Suomen kärkikaupunki!

Erityisen tärkeitä menestyvän Turun rakentamisessa ovat:

  • Terve talous – Menokuri ja tiukka ei veronkiristyksille. Lisää tulosvastuuta ja kevyempi hallinto.
  • Aktiivinen elinkeino- ja työllisyyspolitiikka – Nostetaan työpaikat etusijalle kaikessa päätöksenteossa ja hyödynnetään kilpailua nykyistä enemmän. Kaupunki on asukkaita ja yrityksiä varten, ei virkakoneistoa.
  • Panostetaan tutkimukseen, kansainvälisyyteen ja koulutukseen – Kaupungin tulee olla aktiivisesti mukana viemässä Turkua tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen kärkeen sekä kansainvälisille kentille.
  • Rohkea kaupunkikehitys – Kasvu on menestyksen ytimessä. Nopeampi kaavoitus ja luvitus ovat elintärkeitä. Kaikki järkevät rakennushankkeet, jotka vievät Turkua eteenpäin kannattaa toteuttaa.
  • Turku hiilineutraaliksi 2029 mennessä – Ympäristövastuu edellyttää suuria, teollisen mittakaavan ratkaisuja eikä hamppuhippeilyä.
  • Turusta entistä selvemmin Suomen johtava kaupunkikulttuurikaupunki – Lisää ja laadukkaampia tapahtumia! Raivataan byrokraattiset esteet pois ravintola- ja tapahtumatoiminnalta.