4 erityistä syytä, miksi nuorten kannattaa äänestää

 

Kuntavaalit ovat meneillään. Äänestäjälle on valtaa tarjolla. Kaupunginvaltuustot päättävät laajasta joukosta asioita, kuten kouluista, terveydenhuollosta, kaavoituksesta, liikuntapaikoista ja kuntaverosta.

Valitettavasti monet nuoret eivät valtaansa käytä. Viime kuntavaaleissa (2017) 18-24 -vuotiaista vain 35 % äänesti, kun 65-74 -vuotiaista äänesti 74,6 %.

Nuorilla on kuitenkin mahdollisesti jopa enemmän syitä käydä äänestämässä kuin vanhemmilla! Tässä neljä syytä, miksi erityisesti nuorten kannattaa äänestää:

  1. Nuoret elävät päätösten kanssa pidempään. Esimerkiksi kaupungin velka on vuosikymmeniä nuoria rasittamassa ja ilmastonmuutos on pysyvä.
  2. Eri ikäryhmien erilaiset tarpeet. Laitetaanko vähät rahat päiväkoteihin, lukioihin, työpaikkojen synnyttämiseen, terveyspalveluihin vai vanhustenhuoltoon? Näillä kaikilla on hyvin erilaiset käyttäjät. Esimerkiksi palveluiden osalta nuorten ja varttuneiden edut ovat erilaisia.
  3. Teknologian ymmärtäminen. Teknologian kehitys kiihtyy, ja diginatiivilla sukupolvella on huomattavasti paremmat valmiudet ymmärtää teknologian merkitystä ja mahdollisuuksia. Varttuneempana tämän muutoksen ymmärtäminen käy hankalammaksi, vaikka olisikin mieleltään avoin. Muutoksen havaitsemiseen ja siten hallitsemiseen tarvitaan nuorempia päättäjiä.
  4. Kansainvälisyyden ymmärtäminen. Nuoremmille maailma on entistä pienempi. Nuoret osaavat paremmin kieliä, kuluttavat kansainvälistä kulttuuria ja matkustelevat paljon enemmän. Työ- ja opiskelupaikka löytyy todennäköisemmin ulkomailta kuin aiemmin. Myös Suomen asemasta maailmassa vallitsee erilaiset käsitykset. Esimerkiksi Britannian Brexit-äänestyksessä nuoret olisivat halunneet jatkaa EU:ssa.

Äänestäminen ei maksa mitään. Se on helppoa ja nopeaa, piipahdat vain äänestyspaikallasi (henkilöllisyystodistus mukana). Turun ennakoäänestyksen paikat löydät täältä https://ah.turku.fi/kuulutukset/Images/1953367.pdf ja vaalipäivän äänestyspaikat täältä https://www.turku.fi/kuntavaalien-aanestyspaikat-2021

Kannattaa pitää kiinni vallastaan. Ethän omassakaan elämässäsi anna muiden sanella, mitä teet. Miksi tekisit näin yhteiskunnassa? Jokainen käyttämättä jätetty ääni lisää käytettyjen suhteellista painoarvoa.

Yhdellä äänellä on merkitystä. Kuntavaaleissa vaalitulos ratkeaa joskus jopa vain muutamien äänien erolla. Ei demokratiassa kenelläkään kuulukaan yksin olla sanavaltaa, vaan päättäjät valitaan yhdessä, yhtä pienin ääniosuuksin. Vaaleissa jokainen ääni on yhtä merkityksellinen. Vaalit ovat se tilanne, kun Sinun äänesi painaa yhtä paljon kuin presidentin.

Yksittäisellä valtuutetulla on paljon merkitystä. Yksi valtuutettu ei todellakaan päätä kaikesta, mutta hän voi saada paljon aikaan, jos osaa vaikuttaa. Politiikka on tiimipeliä, mutta henkilöillä on valtavasti väliä.

Ei äänestämisen kuulukaan muuttaa maailmaa yhdessä yössä. Sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu, että muutokset tehdään huolellisesti suunnitellen, joten muutos kestää. Silti muutos on elintärkeää.

Toisin kuin ankeuttajat väittävät, valtaosa ehdokkaista ja puolueista tekee työtään suurella sydämellä ja vilpittömästi, parhaiden kykyjensä mukaan. Omaa etuaan pystyy ajamaan paljon paremmin muilla yhteiskunnan sektoreilla kuin politiikassa. Poliitikot ovat ihmisiä ja samalla tavalla vajavaisia kuin kaikki meistä. He tekevät virheitä ja vääriä asioita. Se ei kuitenkaan tarkoita, että et löytäisi vilpitöntä ehdokasta.

On myös parempi etsiä suurin piirtein samaa mieltä oleva puolue ja ehdokas kuin jättää äänestämättä. Onhan parempi tehdä edes oikeansuuntaisia muutoksia kuin ei muutoksia lainkaan – tai pahempaa, muutoksia väärään suuntaan. Vaalikone on usein oiva apuväline oikean ehdokkaan löytämisessä, mutta suosittelen vahvasti tarkastelemaan kokonaisuutta. Ehdokkaalla nimittäin pitää olla 1) äänestäjän kannalta oikeat mielipiteet mutta myös 2) kykyjä saada asioita aikaan, eli toteuttaa noita mielipiteitä.

Nuoria hyviä ehdokkaita on pilvin pimein. Valintaa ei tarvitse nysvätä loputtomiin, pääasia että teet päätöksen ja käyt äänestämässä.

Käytä valtaa, kun sitä kerran tarjotaan!

-Ville Valkonen

Ehdolla Turussa numerolla 657

P.s Äänestämättä jättäminen on muuten surkea tapa protestoida. Kukaan ei nimittäin silloin tiedä, onko vain unohdettu äänestää tai mitä vastaan protestoidaan. Protestoidaanko sitä vastaan, että poliitikoilla on liikaa valtaa, vai liian vähän? Verotetaanko liian vähän vai liian paljon? Nähdäänkö järjestelmä huonoja tai laittomana vai toimiiko se niin hyvin, että ei ole tarvetta muutokseen? Koska viestiä on mahdotonta tulkita, jätetään se yhteiskunnassa huomiotta.

11 keinoa, joilla kaupunki voi parantaa työllisyyttä

Työ on hyvinvoinnin perusta. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden työhön ja sitä kautta oman elämän parantamiseen. Vauraus syntyy vain tuottavasta työstä. Tämän takia työpaikkojen lisäämisen pitää olla päättäjien tärkeimpiä tavoitteita.

Mitä kaupungit ja kaupunginvaltuutetut sitten voivat tehdä työllisyyden parantamiseksi? Valtaosa työllisyyteen liittyvistä päätöksistä tehdään valtakunnallisesti: työmarkkinalainsäädäntö, verotus, innovaatiojärjestelmä ja niin edelleen ovat eduskunnan päätöksiä. Kaupungeilla on kuitenkin paljon keinoja vaikuttaa oman alueen työllisyyteen. Kunnilla ja kaupungeilla on nimittäin yleisvastuu alueen elinvoimasta ja työllisyydestä ja paljon työkaluja niihin vaikuttamiseen. Alla on niistä luettelo.

 1. Yritysten toimintaedellytyksiä parantava kaavoitus on keskeisin keino kaupungin kehityksen ohjaamiseen.
 2. Rakentamismääräykset ja muut luvat. Sujuvat, ripeät ja ennakoitavat lupakäytännöt laskevat investoimisen kustannuksia.
 3. Yritysten tarpeet ja työllisyyden huomioiva, aktiivinen koulutuspolitiikka.
 4. Työllisyyspalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Kaupungilla on vapaat kädet järjestää työttömille toimintaa.
 5. Yrityspalvelut. Kaupungilla on vapaat kädet järjestää tukea ja neuvontaa myös yrityksille. Tämä kannattaa tehdä tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen (tulevaisuudessa maakunnan) ja yrittäjien kanssa.
 6. Toimivatliikenneratkaisut vaikuttavat yritysten toimintaan ratkaisevasti.
 7. Pienyritysmyönteisellä hankintatoimella voidaan pitää huoli siitä, että alueen omat, pienemmät yritykset pääsevät mukaan kilpailuihin.
 8. Yritysten hyödyntäminen palveluiden tuotannossa. Kaupunki voi monissa palveluissa päättää, tuottaako se palvelun itse vai antaako se yrityksille mahdollisuuden tuottaa palvelun. Näillä päätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen yritysten elinvoimaan.
 9. Kunnallisten kehitysyhtiöiden toiminta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi takauksia, kiinteistöjärjestelyjä ja yrityskumppanuuksia.
 10. Matkailun ja kaupunkikuvan edistäminen. Matkailu tuo monissa kaupungeissa paljon rahaa ja työtä paikallisille ravintoloille, puodeille, hotelleille ja muille palveluille. Hyvä kaupunkibrändi on kultaakin kalliimpi, ja brändin kehitystä johtaa kaupunki. Lukuisat kaupungin päätökset kulttuurista liikenteeseen vaikuttavat matkailuhoukuttelevuuteen.
 11. Kaupungin oma henkilöstöpolitiikka. Tämä pitää sisällään muun muassa harjoittelu- ja kesätyöpaikat nuorille.

Paikallisella elinkeinopolitiikalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa yritysten menestymiseen ja työllisyyteen.

Kuntavaalit pidetään 13.6.2021. Tulevat kaupunginvaltuutetut tulevat tekemään päätöksiä kaikista yllä mainituista asioista. Ainoastaan menestyvillä kaupungeilla on mahdollisuus huolehtia muista tärkeistä asioista, kuten koulutuksesta, terveydenhuollosta ja ympäristöstä. Tämän vuoksi työpaikat ja yritysten mahdollisuudet menestyä tulee asettaa kaikessa päätöksenteossa etusijalle!

-Ville Valkonen

DCIM102GOPRO