Työllisyystoimia on jatkettava

Jaa kirjoitus:

Työ on hyvinvoinnin pohja. Jokainen työkykyinen ja -ikäinen on vastuussa itsensä elättämisestä. Vain se, että mahdollisimman moni osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen mahdollistaa vauraan ja tasa-arvoisen maan.

Viimeisen neljän vuoden aikana entistä useampi suomalainen on saanut mahdollisuuden tehdä töitä. Se on erinomainen asia. Neljässä vuodessa työllisyys on noussut noin 140 000 hengellä! Se on valtava määrä, ja parasta mahdollista sosiaaliturvaa. Työttömyydestä pääsy on iso asia jokaiselle, mutta myös perheille. 140 000 työllisen nousun vaikutus suomalaisten arkeen on valtava, ja siitä voi olla erittäin iloinen.

Työllisyyden kohoaminen yli 72 % prosentin osoittaa, että tämän hallituskauden tavoite on täytetty. Se ei tarkoita, että voisimme tiputtaa hanskat. Edelleen työttömyysprosentti on 6,6 %. Työttömiä työnhakijoita on edelleen lähes 260 000. Tällaista lukua ei voi hyväksyä.

Toinen merkille pantava seikka on, että ikärakenteen muutos asettaa työllisyysasteelle rajun paineen. Koska eläkeikäisten määrä nousee niin nopeasti, pitää työllisyysasteen nousta pelkästään, jotta töissä käyvien ja muiden suomalaisten suhde pysyisi samana.

Esimerkiksi tällä hetkellä noin 2,6 miljoonaa suomalaista on töissä. Se tarkoittaa, että 2,9 miljoonaa ei ole. Tuosta 2,6 miljoonasta eläköityy joka vuosi osa, mutta työikään tulevia nuoria on entistä vähemmän. Kuten tiedettyä, syntyvyys on ollut ennätysalhaalla.

Väestörakenteen muutos asettaa valtavan paineen julkisen talouden kestävyydelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen, koulutuksen, turvallisuuden ja kaikkien muiden julkisten menojen kestävä kattaminen on mahdollista ainoastaan, jos työllisyys on korkealla. Haasteesta selviäminen edellyttää myös tiukkaa menokuria. Verot Suomessa ovat jo maailmanennätystasoa. Niiden nostaminen ei kannusta tekemään työtä ja yrittämään, vaan heikentää investointi- ja kasvuhaluja.

Työllisyystoimissa ei siis missään nimessä tule ottaa mitään hengähdystaukoa. Käytetään suopea taloustilanne uudistumiseen. Sosiaaliturvaamme on remontoitava toimeliaisuuteen paremmin kannustavaksi. Valtion ei pidä tarjoilla sohvan nurkkaan, se ei ole välittämistä. Myös työmarkkinarakenteemme tulee päivittää 2020-luvulle, joustaviksi ja kilpailukykyisiksi globaalitaloudessa. Työn tekemisen, työllistämisen, kasvun ja investointien verotusta pitää keventää. Suomessa ahkeruus tulee palkita. Tämä koskee niin yrittäjiä kuin palkansaajia. Perhevapaat tulee uudistaa siten, että työelämän tasa-arvo paranee. Kuntoutusta, työvoimapalveluja ja aikuiskoulutusta tulee kehittää henkilökohtaisempaan suuntaan. Tässä yhteistyö yksityisen puolen sekä digitalisaatio avaavat uusia ovia. Toimiviin työvoimapalveluihin kannattaa panostaa.

Työllisyystoimia on jatkettava!

Ville Valkonen